Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Büyükbaş Hayvancılık
Ülkemizde küçükbaş hayvan grubundan sonra en çok yetiştirilen büyükbaş hayvanlar
ise (sığır, manda, öküz) dağılış yönünden oldukça farklı bir şekil gösterir. Genellikle
çayırlık veya uzun otların yetiştiği alanlarda, yüksek bölgelerde, suni çayırlar
ve tarım alanlarının sınırları içinde beslenirler.

Ülkemizde en çok yetiştirilen büyükbaş hayvan sütünden ve çift hayvanı olarak gücünden
faydalanılan sığırdır. Hemen hemen bütün kırsal yerleşmelerde beslenen
sığır özellikle Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum-Kars
yaylalarında beslenir. Çoğunlukla bakımsızlık yüzünden yerli cinsleri bozulmuş,
gövdeleri kısa ve küçük kalmış olan sığırlar, Karadeniz ve Erzurum-Kars yaylalarının
yüksek boylu verimli çayırlıklarında oldukça yetiştirilir. Son yıllarda Batı ülkelerinde
olduğu gibi ülkemizde de sığır eti tüketiminin artması Ege ve Marmara bölgelerinde
de et ve süt verimi yüksek sığır türlerinin ahırlarda modern biçimde beslenmesine
neden olmuştur.

11.973.000 baş sığırın başlıca türleri kara sığır, kırmızı sığır, yerli güney sarısı, boz sığır ırkıdır.
Bunlardan küçük yapılı ve az kuvvetli olan karasığır, İç Anadolu bölgesinde, güçlü
ve iri yapılı olan kırmızı sığır Erzurum-Kars yaylalarında, boz sığır Batı Anadolu'da ve
Trakya'da, güney sarı sığır Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da dikkati çeker. Ancak et ve
süt verimleri kültür ırklarına göre düşüktür. Bu nedenle Holstein (Almanya'dan ithal),
montafon (İsviçre'den ithal), Jersey (A.B.D.'den ithal) gibi, ülkemizde giderek
önemi artan sığır ırkları suni tohumlama yöntemi ile özellikle büyük hayvan çiftliklerinde
üretilmektedir. Ülkemizde yılda 213.555 ton sığır, 115.490 ton dana eti, 8.617 ton
süt (inek sütü) elde edilir.

Ülkemizin bol sulu ve bataklık alanlarında (Çarşamba ve Bafra ovaları, Sakarya
nehri kıyıları ve Güney Marmara bölümü ovaları, Ege bölümü ovaları) yağlı sütleri
için beslenen, fakat çoğunlukla koşum hayvanı olarak kullanılan sayıları 366.000
dolayında olan manda beslenir.

Ülkemizde katır, at, eşek, deve ve domuz gibi hayvanlar da beslenir. Bu hayvanlardan
ulaşım amacıyla kullanılan katır, at ve eşeklerin sayısı ulaşım araçlarındaki gelişmeler
nedeniyle azalmıştır. Bunlardan iyi cins atlar Çukurova, Uzunyayla ve Şanlıurfa'da,
katırlar dağlık alanlarda, eşek ise her bölgede beslenir. Güneydoğu, Ege ve
İç Anadolu bölgelerinde beslenen deve sayısı ise hızla azalmıştır, günümüzde deve,
güreş için ve turistik amaçlı beslenmeye başlamıştır.

Müslüman bir ülke olmamız nedeni ile domuz eti pek tüketilmez. Ancak Müslüman
olmayan azınlığın talebini karşılamak amacıyla 10.000 baş dolayında beslenen
domuzlar ise Ege ve Marmara bölgelerindeki bazı çiftliklerde yetiştirilir.

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Resimleri

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Sunumları

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılık Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin